XV  Konferencja Naukowa z cyklu  

SUKCES W ZARZĄDZANIU KADRAMI

pt:

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 4.0. Dokąd zmierzamy?


konferencja zdalna


 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej – XV Konferencji z cyklu SUKCES W ZARZĄDZANIU KADRAMI organizowanej przez Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współpracy z Zakładem Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 21  - 22  września 2020 roku w formie zdalnej.

Przewodnim tematem XV edycji jest ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM 4.0. DOKĄD ZMIERZAMY?  Zainteresowanie tą problematyką wynika z przeświadczenia, że w coraz większym stopniu stajemy się uczestnikami bezprecedensowych zmian zachodzących w różnych gałęziach gospodarki, które tworzą „nowy świat pracy” jako rezultat czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0.).

W swoich założeniach Przemysł 4.0. integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. Z perspektywy zarządzania kapitałem ludzkim celem podejmowanych działań nie ma być zastępowanie ludzi przez roboty, ale tworzenie lepszych miejsc pracy, w których pracownikom dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, a w tym funkcjonowaniu w oparciu o „rozszerzoną rzeczywistość”, oferowane są bardziej elastyczne warunki pracy, większe wsparcie organizacyjne i lepsze możliwości rozwojowe. W rezultacie w organizacjach nie tylko procesy pracy, ale też procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w coraz większym stopniu opierają się na nowych technologiach. Zatem cyfryzacja i nowe technologie mają być szansą „na lepsze” dla pracowników, kadry zarządzającej i specjalistów z działów HR. Prowadzi to do skojarzenia z kultową „Mocą” z „Gwiezdnych Wojen”, która w mistyczny sposób łączyła żywe istoty i która pozwalała dokonywać cudów. Jednak tamta „Moc” posiadała jasną i ciemną stronę. Czy z podobną sytuacją mamy do czynienia i tutaj? Czy zarządzanie kapitałem ludzkim w erze Industry 4.0. staje przed jakimiś szczególnymi wyzwaniami? Czy poza niekwestionowanymi pozytywami są też krytyczne zagrożenia? Dokąd zmierzamy w tym kontekście?

Główne cele konferencji to zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych, podzielenie się doświadczeniami badawczymi oraz wywodzącymi się z praktyki gospodarczej, podjęcie dyskusji i wymiana myśli oraz wskazanie nowych obszarów badań. Stąd też w tytule konferencji staraliśmy się podejść do wzmiankowanej przez nas problematyki stosunkowo szeroko, ale też stawiając pewne wyzwanie przed uczestnikami konferencji. W naszych zamierzeniach już sama interpretacja tytułu ma bowiem budzić co najmniej dwojakie wątpliwości odnośnie tego, czego dotyczy określenie 4.0.:

a)    Czy chodzi o zarządzanie takim kapitałem ludzkim, który to kapitał określa się mianem 4.0.?

b)   Czy może raczej o zarządzanie, którego podmiotem zainteresowania jest kapitał ludzki, ale określenie 4.0. odnosi się do samego zarządzania?

Żywimy nadzieję, że w czasie konferencji uda nam się ustalić, czy w kontekście pojawiających się współcześnie zjawisk uprawnione jest posługiwanie się takimi pojęciami jak kapitał ludzki 4.0., zarządzanie kapitałem ludzkim 4.0., czy może zarządzanie 4.0. kapitałem ludzkim.

Naszej konferencji nie ograniczmy jednak do zdefiniowania i zidentyfikowania cech kapitału ludzkiego 4.0. i odpowiadającego mu zarządzania. Dla niektórych uczestników konferencji czwarta rewolucja przemysłowa może być jedynie pewnym tłem dla podjęcia rozważań nad wybranymi funkcjami czy procesami zarządzania kapitałem ludzkim. Dla innych może być to czynnik niemający bezpośredniego związku ze zgłębianą przez nich problematyką, co jest również cenne z perspektywy tytułu konferencji, gdyż może zapobiegać pewnej fetyszyzacji Industry 4.0. i jego znaczenia dla środowiska naukowego i organizacyjnego.

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Tadeusz Listwan

Przewodnicząca Rady Naukowej

dr hab. Marzena Stor, prof. UE

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

dr Dorota Kanafa-Chmielewska


Skład Rady Naukowej:

Kolejność alfabetyczna wg nazwisk:

 • dr hab. Zbigniew Antczak, prof. UEW
 • dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
 • dr hab. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW
 • dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG
 • prof. dr hab. Zdzisława Janowska
 • dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US
 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz
 • dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG
 • prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska
 • prof. dr hab. Barbara Kożusznik
 • dr. hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek, prof. UWr
 • prof. dr hab. Anna Lipka
 • dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US
 • dr hab. Jerzy Mączyński, prof. SAN
 • dr hab. Alicja Miś, prof. UEK
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
 • dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska, prof. UWr
 • prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 • prof. dr hab. Janusz Strużyna
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
 • prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
 • dr hab. Stanisław A. Witkowski, prof. UJW
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
 • prof. dr hab. Czesław Zając
 • dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UEK